Hapet klubi i fotografisë Peja

07/03/2017

Në kuadër të aktiviteteve kulturore 2017 në Institutin Junus Emre është krijuar klubi i Fotografisë Peja. Aktiviteti i klubit do të vazhdojë për një vit,  ku do të takojë pjekësit e klubit në periodë dy javore dhe ku do të punohet për mësimin e metodave të fotografimit profesional.

Klubi fotografisë është krijuar si vazhdimësi e kursit të fotografisë nga vitet e kaluara të cilin e kishte organizuar Instituti Junus Emre në Pejë. Klubi është planifikuar si një aktivitet afatgjatë përgjatë gjithë vitit 2017. Klubi i fotografisë i cili zgjojë interesim të madh nga të rinjtë do të udhëhiqet nga moderatori i klubit të fotografisë Gentrim Shabani.

Klubi i fotografisë Peja së bashku me Klubin e Fotografisë Prizreni do të realizojnë tre foto safari. Gjithashtu është planifikuar që në foto safari të ftohen edhe grupet e fotografëve profesional nga Turqia, të cilët mendohet se do të jetë e dobishme në punën praktike të përbashkët që do të behet.